ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN MẠNG XÃ HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN YOGA QUỐC GIA
———————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-
Số:  01 /MXH/TT-NYA Đắk Lắk, ngày  18  tháng 02  năm 2022

 

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI SKSD.VN

 • Điều khoản định nghĩa
 1. Mạng xã hội vn: chức năng mạng xã hội của Sksd.vn là giúp cộng đồng người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về lĩnh vực thể thao – rèn luyện sức khỏe phù hợp với quy định pháp luật, các chức năng khác của Sksd.vn không thuộc phạm vi mạng xã hội này.
 2. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ, cụm từ sử dụng trong Thỏa thuận này như “Sksd.vn”, “chúng tôi”, “ban quản trị”, ”Công ty” v… có nghĩa chung là đề cập đến CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN YOGA QUỐC GIA.
 3. Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Người sử dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ mạng xã hội trên website sksd.vn của Chúng tôi. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Người sử dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng xã hội của Chúng tôi, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang mạng xã hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật. Các thuật ngữ, cụm từ như “Người sử dụng”, “người dùng”, “Người Sử Dụng”. v.v… có nghĩa chung là Người sử dụng mạng xã hội Sksd.vn.
 4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người sử dụng, do Người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống mạng xã hội của vn theo mẫu đăng ký trên trang mạng xã hội.
 5. Thông tin riêng là thông tin mà Người sử dụng cung cấp trên mạng xã hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Người sử dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.
 6. Thông tin công cộng là thông tin trên mạng xã hội do vn hoặc Người sử dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Người sử dụng đó.
 7. Ban quản trị Mạng xã hội là bộ phận trực thuộc vn, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng xã hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người sử dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang mạng xã hội.
 8. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc vn, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người sử dụng cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng xã hội.
 9. Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.
 • Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi
 1. Khi sử dụng Mạng xã hội Sksd.vn, Người Sử Dụng mặc định phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế liên kết, tích hợp (nếu có).
 2. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Mạng xã hội Sksd.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Sksd.vn này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Công ty sẽ công bố trên Website, ứng dụng về những thay đổi, bổ sung đó. Nếu không chấp thuận, Người Sử Dụng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ.
 3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 • Điều khoản đăng ký
 1. Đăng ký tài khoản
 2. Trước khi đăng ký tài khoản, Người sử dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội của sksd.vn.
 3. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, Chúng tôi yêu cầu tất cả Người sử dụng cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, Chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của Người sử dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ Người sử dụng nào. Trong bất cứ trường hợp nào, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu Người sử dụng phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, Người sử dụng có thể liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ.
 4. Người sử dụng không thể đăng ký sử dụng Sksd.vn nếu Người sử dụng đang bị kết án về hành vi phạm tội liên quan đến tấn công tình dục; hoặc Người sử dụng đã bị vô hiệu hóa tài khoản do vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và chính sách của Sksd.vn trong quá khứ; hoặc Người sử dụng thuộc nhóm đối tượng bị cấm nhận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký sử dụng mạng xã hội Sksd.vn.
 5. Quy trình đăng ký Người Sử Dụng của vn như sau:
 • Bước 1: Người dùng truy cập vào website vn hoặc ứng dụng sksd.vn, click vào chữ “Tham gia” – “Đăng ký” tại góc phải màn hình. Trường đăng ký thông tin sẽ hiện lên.
 • Bước 2: Người dùng nhập các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu.
 • Bước 3: Sau khi người dùng hoàn thành việc khai báo thông tin, hệ thống sẽ gửi email với tiêu đề “[Mạng xã hội Sksd.vn] Thư xác thực tài khoản” đến địa chỉ hộp thư điện tử người dùng đã đăng ký để xác thực thông tin và việc sử dụng dịch vụ của người dùng.
 • Bước 4: Người dùng kích hoạt tài khoản theo tin nhắn/email hướng dẫn của hệ thống. Hoàn thành thao tác này, người dùng đã hoàn tất việc đăng ký và có thể sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống của vn.
 • Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của mạng xã hội vn, trường hợp Người Sử Dụng có nhu cầu thay đổi các thông tin cá nhân đã đăng ký có thể đăng nhập hệ thống và chọn chức năng thiết lập để thực hiện việc sửa đổi và cập nhật thông tin theo nhu cầu của mình. Các tính năng và tiện ích tại trang cá nhân rất thân thiện và dễ dàng sử dụng.
 1. Quy định về đặt tên tài khoản sử dụng (Nick/Username)
 2. Không được đặt nick theo tên các vị lãnh tụ của Việt Nam, các vị lãnh đạo của Nhà nước và các quan chức của Chính phủ, các danh nhân Việt Nam.
 3. Nghiêm cấm đặt tên nick đả kích Người Sử Dụng khác, đặt tên nick có nội dung tục tĩu, phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 4. Nghiêm cấm việc nhái nick giữa các Người Sử Dụng. Nhái nick là việc tạo ra và sử dụng một nick có tên, ảnh đại diện, chữ kí, blast và thông tin cá nhân gần giống với một nick có trước đó, nhằm cố tình gây nhầm lẫn giữa 2 nick với nhau.
 5. Nghiêm cấm mạo danh người khác.
 6. Lập nhiều nick để sử dụng cho cùng 1 topic vì mục đích cá nhân, vụ lợi.
 7. Lập nick khác để post bài trong thời gian nick chính bị khóa.
 8. Quy định về Ảnh đại diện (Avatar)
 9. Nghiêm cấm dùng hình ảnh các vị lãnh tụ của Việt Nam, Quốc kỳ, Quốc huy, các chính trị gia, danh nhân Việt Nam.
 10. Nghiêm cấm dùng các hình ảnh có tính chất đồi trụy, khiêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục.
 11. Không được dùng hình ảnh cá nhân của các Người Sử Dụng khác khi chưa có sự đồng ý.
 12. Bức ảnh dùng làm ảnh đại diện có thể là định dạng JPG hoặc GIF (ảnh tĩnh hoặc động). Ảnh đại diện không được phép có dung lượng và kích thước vượt quá quá quy định của sksd.vn tùy theo từng thời điểm.
 13. Quy định về Thông tin cá nhân
 14. Nội dung trong Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng không được chứa các thông tin độc hại, không đặt link tới các trang web xấu, không xúc phạm tới Người Sử Dụng khác.v.v…
 15. Trong trường hợp thông tin cá nhân quan trọng (mật khẩu, hòm thư đăng ký) bị lộ, Người Sử Dụng quản trị sẽ treo user đó với lý do bảo mật và chỉ mở khi có thông tin xác thực qua các phương tiện tin cậy.
 16. Với các yêu cầu gửi lại mật khẩu vào những email khác với email đăng ký cũ, mods/min sẽ không thực hiện với lý do bảo vệ thông tin, quyền lợi các Người Sử Dụng. Ban quản trị sẽ chỉ thực hiện yêu cầu nếu các Người Sử Dụng có lý do chính đáng được xác nhận và có người uy tín bảo lãnh thông tin.
 17. Quy định về ngừng/chấm dứt sử dụng dịch vụ

Người sử dụng có thể chấm dứt việc đăng ký nếu Người sử dụng không muốn sử dụng dịch vụ của Sksd.vn. Mặt khác, Sksd.vn có thể chấm dứt việc đăng ký của Người sử dụng hoặc cấm Người sử dụng truy cập vào một số dịch vụ của Sksd.vn nếu có căn cứ xác định Người sử dụng đã vi phạm Thỏa thuận này.

 • Các nội dung cấm trao đổi, chia sử trên mạng xã hội

Khi sử dụng Mạng xã hội Sksd.vn, nghiêm cấm Người Sử Dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Mạng xã hội Sksd.vn nhằm mục đích:
 2. Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm
 6. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Mạng xã hội Sksd.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Mạng xã hội Sksd.vn.
 7. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 8. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 9. Lợi dụng Mạng xã hội Sksd.vn để thu thập trái phép thông tin, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
 10. Đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 11. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 12. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Mạng xã hội Sksd.vn dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 13. Lợi dụng Mạng xã hội Sksd.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 14. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Mạng xã hội Sksd.vn.
 15. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 16. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 17. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.
 18. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của chúng tôi. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại sksd.vn bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.
 19. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Mạng xã hội Sksd.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 20. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 21. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Mạng xã hội Sksd.vn
 22. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Mạng xã hội Sksd.vn.
 23. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Mạng xã hội Sksd.vn 18. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới dịch vụ, tài sản và uy tín của chúng tôi.
 • Nội dung cung cấp trao đổi thông tin
 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng tải trên Mạng xã hội Sksd.vn. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc/và được sự đồng ý của chủ sở hữu về nội dung mà mình đăng tải đồng thời Người Sử Dụng cấp phép cho chúng tôi tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên Mạng xã hội Sksd.vn theo các Điều khoản Dịch vụ.
 2. Chúng tôi không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ. Chúng tôi sẽ chủ động loại bỏ tất cả các nội dung Người Sử Dụng đăng tải mà không cần báo trước nếu Chúng tôi nhận định hoặc nhận được thông báo rằng Người Sử Dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật.
 3. Mạng xã hội Sksd.vn thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi, Chúng tôi cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác nhau trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
 4. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ công khai thông qua việc sử dụng Mạng xã hội Sksd.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi công khai.
 5. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng dịch vụ của Chúng tôi được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 6. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Mạng xã hội Sksd.vn (ngoại trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung do Người Sử Dụng đăng tải) đều thuộc về Chúng tôi hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi.
 7. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên Mạng xã hội Sksd.vn.
 8. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng mạng xã hội này, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng đăng tải. Khi sử dụng dịch vụ có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thông báo vi phạm cho Chúng tôi hoặc không sử dụng dịch vụ.
 9. Chúng tôi có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên Mạng xã hội Sksd.vn, do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm, dịch vụ như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 10. Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, Chúng tôi theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới Mạng xã hội Sksd.vn mà không phải báo trước với Người Sử Dụng.
 11. Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ Mạng xã hội Sksd.vn, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và Chúng tôi được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên Mạng xã hội Sksd.vn.
 12. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 13. Người Sử Dụng đồng ý rằng Chúng tôi có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng Chúng tôi có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật.
 14. Trong quá trình sử dụng Mạng xã hội Sksd.vn, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của Chúng tôi.
 15. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Sksd.vn, Chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng dịch vụ cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 16. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng Mạng xã hội Sksd.vn
 • Cơ chế xử lý Người Sử Dụng vi phạm Thỏa thuận
 1. Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Chúng tôi sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 3. Hình thức xử phạt khóa tài khoản Sksd.vn ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các dịch vụ khác khi truy cập từ tài khoản Sksd.vn ID.
 4. Nếu tài khoản Sksd.vn ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 5. Các hình thức xử phạt:
 6. Hình thức xử phạt 1: Cảnh cáo, nhắc nhở

Cảnh cáo, nhắc nhở áp dụng cho các trường hợp hành vi vi phạm lần đầu, tính chất không nghiêm trọng – ngoài các hành vi dưới đây.

 1. Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 3-15 ngày

Tùy mức độ nghiêm trọng đối với các hành vi:

 • Đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh chứa ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
 • Kích động các thành viên khác đến các kênh khác liên quan đến Sksd.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
 • Đăng tải, gửi, chia sẻ thông tin có tính chất spam
 • Đăng tải, gửi, chia sẻ, đính kèm link dẫn chứa nội dung xấu, vi phạm
 • Đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả
 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
 • Công kích người khác: Chia sẻ, đăng tải thông tin, thông tin, hình ảnh, bình luận có nội dung xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 1. Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

Áp dụng đối với các hành vi sau:

 • Đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Công kích người khác: Chia sẻ, đăng tải thông tin, thông tin, hình ảnh, bình luận có nội dung xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Người sử dụng có hành vi lợi dụng nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người sử dụng đặt tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng đăng tải chia sẻ thông tin, hình ảnh… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc nội dung khác có tính chất chống phá Nhà nước.
 • Người sử dụng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh hoặc bình luận chứa nội dung thông tin bí mật nhà nước, bí mật quân sự; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Quảng cáo: Chia sẻ, đăng tải thông tin, hình ảnh, bình luận chứa thông tin quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
 • Hack tài khoản của người dùng khác hoặc giả mạo thông tin tổ chức, cá nhân khác để đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, bình luận hoặc thông tin khác sai sự thật gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Phá hoại hệ thống mạng xã hội: Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người sử dụng cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi rút máy tính.
 • Sử dụng Sksd.vn để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 1. Hình thức xử lý bổ sung: Trong trường hợp thành viên bị áp dụng hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo công khai trên toàn bộ hệ thống mạng xã hội sksd.vn.
 • Cảnh báo trong lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin
 1. Cảnh báo

Mạng xã hội www.sksd.vn cảnh báo cho tất cả người sử dụng các rủi ro có thể gặp phải khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng. Thông tin của người sử dụng có thể bị tin tặc tấn công và mạo danh, đề đảm bảo an toàn người sử dụng không nên đăng tải những hình ảnh cá nhân nhạy cảm, những thông tin về bí mật đời tư, bí mật kinh doanh, thông tin về tài khoản ngân hàng…

Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như ảnh, audio và video (nội dung IP) hoặc loại hình tương tự thuộc sở hữu của bạn mà bạn tự đăng tải trên mạng xã hội www.sksd.vn, thì bạn cũng mặc định cho chúng tôi bản quyền của bạn: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới www.sksd.vn, và kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn tại www.sksd.vn. Bạn có thể tải xuống bản sao dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào trước khi xóa tài khoản.

Khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn sẽ không còn hiển thị với những người dùng khác, tuy nhiên, nội dung đó có thể tiếp tục tồn tại ở những nơi khác trên hệ thống của chúng tôi, bao gồm:

 • Không thể xóa ngay lập tức do sự hạn chế kỹ thuật;
 • Nội dung của bạn đã được người khác sử dụng theo sự cấp phép này và họ đã không xóa nó (trong trường hợp đó, sự cho phép này sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi nội dung đó bị xóa); hoặc là
 • Khi việc xóa nội dung hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc: điều tra hoặc xác định hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi; tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như bảo quản bằng chứng; hoặc là, tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp đó, nội dung sẽ được lưu giữ trong thời gian không quá lâu so với mức cần thiết cho các mục đích mà nội dung đã được lưu giữ (thời lượng chính xác sẽ thay đổi theo từng trường hợp). Trong mỗi trường hợp trên, sự cấp phép sử dụng dữ liệu này sẽ tiếp tục cho đến khi nội dung được xóa hoàn toàn. Chúng tôi luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về sksd.vn nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).
 1. An toàn

Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho www.sksd.vn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho www.sksd.vn, với các cam kết sau từ phía bạn:

 • Bạn sẽ không vi phạm quy định của Thỏa thuận này;
 • Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên sksd.vn.
 • Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.
 • Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
 • Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
 • Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.
 • Bạn sẽ không dùng sksd.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
 • Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống kỹ thuật, nội dung, uy tín, khả năng của sksd.vn.
 1. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng www.sksd.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản. Sau đây là một số cam kết của bạn đối với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:

 • Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên sksd.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
 • Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
 • Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 • Bạn sẽ không dùng sksd.vn nếu bạn bị kết án phạm tội hình sự, hoặc đang bị mất năng lực hành vi theo quy định pháp luật.
 • Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật mới nhất.
 • Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
 • Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm mọi thông tin liên quan đến tài khoản) cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.
 • Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Sksd.vn
 1. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Người Sử Dụng được hỗ trợ giải quyết rủi ro nếu phát sinh sự cố.
 2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Thỏa thuận này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các dịch vụ của Chúng tôi và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 5. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi nội dung do Người Sử Dụng đăng tải trên Mạng xã hội sksd.vn bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Chúng tôi và các bên liên quan vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 6. Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ Mạng xã hội sksd.vn hoặc truy cập vào nội dung ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc có trách nhiệm, nếu Chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng, vi phạm luật pháp, quy tắc, quy định, tham gia vào các hành vi không thích hợp khác, hoặc vì lý do kinh doanh khác. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng của Dịch vụ Mạng xã hội Sksd.vn hoặc truy cập vào các nội dung nếu việc sử dụng gây quá tải cho máy chủ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có quyền sử dụng công nghệ để hạn chế hoạt động như là giới hạn số lượt truy cập đến máy chủ Mạng xã hội Sksd.vn hoặc dung lượng sử dụng của người dùng. Bạn đồng ý tôn trọng những giới hạn và không có bất kì hành động nào để phá vỡ, lẩn tránh hoặc bỏ qua chúng.
 7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
 • Quyền và trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN YOGA QUỐC GIA
 1. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội
 2. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi  và chia sẻ thông tin trên mạng.
 3. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác
 4. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.
 5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 6. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến  hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp Luật khi có yêu cầu của cơ quan quản  lý nhà nước có thẩm quyền
 6. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy  định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy  đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện  tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội
 7. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác của Chúng tôi được quy định trên  website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần  sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 8. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 9. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 10. Khi tự phát hiện những vi phạm hoặc nhận được thông báo vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Chúng tôi có quyền ngay lập tức gỡ bỏ, và/hoặc cảnh  cáo, khóa, tạm dừng dịch vụ cho của Người Sử Dụng vi phạm. Chúng tôi có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Chúng tôi là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.
 11. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.
 12. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, tuy nhiên Chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 • Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo
 1. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với sự cố hệ thống trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ tương ứng với phần lỗi của Chúng tôi.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai.v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 3. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ của Chúng tôi. Khi bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.
 • Bản quyền và báo cáo vi phạm bản quyền
 1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng mà chúng tôi đã mặc định và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mạng xã hội vn. Việc Người sử dụng sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người sử dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, người sử dụng không có quyền sử dụng Sksd.vn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 3. Người sử dụng/Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng mạng xã hội vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận nêu trên.
 4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
  1. Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ mạng xã hội vn đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
  2. Chúng tôi sẽ xử lý thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  3. Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
 • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người sử dụng cho là bị vi phạm.
 • Mô tả về nơi mà các tài liệu Người sử dụng cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ mạng xã hội vn đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
 • Thông tin liên hệ của Người sử dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để mạng xã hội vn có thể liên hệ với Người sử dụng.
 • Người sử dụng tuyên bố rằng Người sử dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
 • Người sử dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người sử dụng là chính xác và Người sử dụng chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Người sử dụng được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Thông tin tiếp nhận thông báo:

Điện thoại: 0931 648 658                 Email: sksdvietnam@gmail.com

 1. Nếu kết quả cho thấy tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, vn có toàn quyền quyết định xử lý tài khoản vi phạm (người sử dụng vi phạm) theo các quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan.
 • Mục đích thu thập Thông tin cá nhân
 1. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
 2. Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng.
 3. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ mạng xã hội và các tính năng mới liên quan đến mạng xã hội và dịch vụ của chúng tôi.
 4. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.
 5. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.
 6. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Người Sử Dụng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
 7. Liên hệ với Người Sử Dụng để giải quyết các yêu cầu của Người Sử Dụng.
 • Phạm vithu thập thông tin cá nhân
 1. Loại thông tin thu thập
 • Thông tin cá nhân
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
 1. Nội dung thông tin thu thập
 • Họ và tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Số CMND hoặc CCCD hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
 • Số điện thoại, địa chỉ email.
 • Giới tính.

Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký Người Sử Dụng mạng xã hội Sksd.vn.

 1. Các Người Sử Dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Sử Dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sksd.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
 3. Chúng tôi sẽ yêu cầu Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân khi Người sử dụng đăng ký làm Người Sử Dụng của Sksd.vn. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép Người sử dụng trước khi sử dụng những thông tin này, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:

Mạng xã hội Sksd.vn sử dụng thông tin người sử dụng cung cấp để:

 1. Cung cấp các dịch vụ đến người sử dụng;
 2. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người sử dụng và mạng xã hội sksd.vn;
 3. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người sử dụng hoặc các hoạt động giả mạo người sử dụng;
 4. Liên lạc và giải quyết với Người Sử Dụng trong những trường hợp đặc biệt.
 5. Xác nhận, liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sksd.vn và các nội dung khác theo chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được người sử dụng chấp thuận;
 6. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật Sksd.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người Sử Dụng.
 • Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội Sksd.vn thu thập các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng quy định tại Điều 14 nêu trên qua website bằng mẫu (form) đăng ký Người Sử Dụng được cung cấp công khai tại website www.sksd.vn.

 • Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Lưu trữ trong vòng 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải phù hợp với các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Dữ liệu cá nhân của người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Sử Dụng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Sử Dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sksd.vn.

 • Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập
 1. Chúng tôi cấp quyền cho Người Sử Dụng tự chỉnh sửa thông tin công khai trên mạng xã hội. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi Người Sử Dụng có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm quy định của mạng xã hội vn.
 2. Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền vì các mục đích an toàn, an ninh, hải quan, nhập cư hoặc các mục đích khác theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN YOGA QUỐC GIA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6001717094 cấp lần đầu ngày 29/03/2021 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 91-93 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0931 648 658                       Email: sksdvietnam@gmail.com

 • Cam kết bảo mật thông tin
 1. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.
 2. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
 3. Mỗi Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội vn, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của Người Sử Dụng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của Người sử dụng được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
 4. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng.
 5. Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của mạng xã hội vn hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các Người Sử Dụng khác; hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
 6. Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của đăng tải.
 • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
 1. Chúng tôi công khai các thông tin quy định tại Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 tại Thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng xã hội vn.
 2. Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn, đảm bảo thông tin của người sử dụng không bị đánh cắp. Cụ thể như sau:
 3. Bảo vệ bên trong CSDL và các máy chủ. Với kiến trúc hệ thống các máy chủ và công nghệ bảo mật phần mềm của trang xã hội Sksd.vn, thông tin của người dùng được bảo mật, chống lại sự tấn công của hacker đánh cắp thông tin từ máy chủ CSDL nhờ Hệ thống tường lửa (firewall) cùng với Hệ thống cảnh báo và ngăn chặn xâm nhập IDS (Intrusion Detection System).
 4. Bảo vệ ngoài trên đường truyền. Dữ liệu trên đường truyền đường bảo vệ nhờ kênh bảo mật DSL.
 5. Bảo vệ người dùng ở tầng ứng dụng, website. Một số quy định về an ninh hệ thống để ngăn ngừa việc lấy thông tin đăng nhập được thiết lập để bảo vệ người dùng:
  • Các hướng dẫn về bảo vệ mật khẩu và chính sách thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu.
  • Khi Người Sử Dụng đăng nhập sai mật khẩu 5 lần đầu tiên, hệ thống kỹ thuật sẽ khóa quyền đăng nhập của tài khoản đó trong vòng 15 phút, đồng thời gửi cảnh báo tới email hay số điện thoại của Người Sử Dụng đã được đăng ký xác thực.
  • Nếu tiếp tục đăng nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, hệ thống sẽ khóa quyền đăng nhập trong 24h. Nếu Người Sử Dụng muốn đăng nhập trong thời gian bị khóa, cần liên lạc với ban quản trị hệ thống. Quản trị hệ thống sẽ yêu cầu bộ phận kỹ thuật cung cấp mật khẩu mới cho Người Sử Dụng bằng việc gửi thông tin mật khẩu vào email hay số điện thoại của Người Sử Dụng.
 • Cơ chế, quy trình và thời gian giải quyết tranh chấp
 1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa mạng xã hội vn và Người Sử Dụng hoặc nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, mỗi bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.
 2. Khi tranh chấp phát sinh giữa các Người Sử Dụng hoặc giữa Người Sử Dụng với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý website và ứng dụng sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Người Sử Dụng thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ Người Sử Dụng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.
 3. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của vn, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
 4. Quy trình
 5. Bước 1: Người Sử Dụng mạng xã hội khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua điện thoại: 0931 648 658 hoặc email: sksdvietnam@gmail.com
 6. Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi Người Sử Dụng của mạng xã hội vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Sử Dụng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Sksd.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ Người Sử Dụng để giải quyết tranh chấp đó.
 7. Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người Sử Dụng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
 8. Thời gian giải quyết tranh chấp:
 9. Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của Sksd.vn, chúng tôi sẽ giải quyết tranh chấp của Người Sử Dụng trong vòng 05 ngày làm việc.
 10. Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của vn thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp
  1. Mạng xã hội vn sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.
  2. Mạng xã hội Sksd.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba.
  3. Nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội Sksd.vn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với Người Sử Dụng mạng xã hội Sksd.vn nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ.
  4. Mọi hành động lừa đảo, gây mâu thuẫn trên mạng xã hội Sksd.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  5. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời mạng xã hội Sksd.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.
 • Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Thỏa thuận này

Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được đăng tải trên website, ứng dụng của chúng tôi có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Sksd.vn sẽ công bố rõ trên ứng dụng, website cung cấp mạng xã hội về những sửa đổi, bổ sung, cập nhật đó, và người dùng có nghĩa vụ theo dõi cập nhật thường xuyên những vấn đề đó.

 • Xung đột pháp luật

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận này vẫn giữ nguyên giá trị.

 • Địa chỉ liên hệ

Nếu Người sử dụng có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của Người sử dụng hay Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và email đã công khai trên trang chủ của Sksd.vn (www.sksd.vn) hoặc gửi thư về trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN YOGA QUỐC GIA tại địa chỉ Số 91- 93 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

 • Hiệu lực
  1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Chúng tôi sẽ công bố trên Website, ứng dụng về những thay đổi, bổ sung đó. Nếu không chấp thuận, Người Sử Dụng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ.
  2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Sksd.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN YOGA QUỐC GIA

(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC